Odgovor Telemita pokušaju preobraćanja na Kršćanstvo

Odgovor Telemita pokušaju preobraćanja na Kršćanstvo

Izvor: http://www.thelemicunion.com/thelemic-response-christian-proselytization/

Prevela Sr. Apophenia 1. siječnja 2017., uz dopuštenje Fr. IAO131


NAPOMENA :  Kao Majstor O.T.O. Oaze Blazing Star, imam prilično stalan priljev e-mailova različitih zainteresiranih strana. Katkad primamo i poruke Kršćana koji nas pokušavaju preobratiti na njihovu robovsku religiju, jer je očigledno naš Zakon slobode nešto što ih ugrožava. Slijedi odgovor na jedan takav e-mail – izvorni tekst poruke je citiran.

Sestri Sarah G i svim ostalima u Childrens Mercy Foundation,

Čini što ti volja i to neka ti bude sav zakon.

Zahvaljujem na poruci. Hvala na brizi i drago mi je da Riječ shvaćate dovoljno ozbiljno da se brinete da ju i drugi prime. Pretpostavljajući da su vaše namjere i pitanja iskreni, tako ću i ja najiskrenije na njih odgovoriti.

Religija u koju ste uključeni je Sotonizam. Prizivanje duhova, astrologija, joga, čarobnjaštvo, transcendentalna meditacija i magija su djela koja osuđuje Bog koji je vaš stvoritelj.

Naša vjera ne zahtijeva prizivanje duhova, astrologiju, jogu, čarobnjaštvo ni išta slično. Naša vjera traži da pronađete svoju istinsku volju i nju činite. Takve stvari Bog ne osuđuje – one su, u najmanju ruku, bile oruđa nekih Njegovih izabranika poput Kralja Solomona. Mnogi su rabini podučavali različite oblike meditacija, a što je molitva nego usmjerena meditacija koju hrani božanska Ljubav (Agape)?

Ta religija vas uči da možete biti Bog sami sebi, te da možete koristiti magiju da biste dobili osobite moći no što mislite odakle te moći dolaze? Zasigurno ne od Boga jer njega to niti ne tražite. Cijela teorija „Činjenja kako vam Volja“ u suprotnosti je s Božanskim Zakonom koji nam je dao Krist koji kaže „Činite što je volja Oca našega“.

Sestro, to je vrlo uobičajena zabluda. Cijela teorija da činimo što nam je volja počiva na ispunjenju božanskoga zakona. Istinska volja iz izreke „Čini što ti volja“ je zapravo volja Svemira, volja Boga kako se On kreće kroz tijelo i um pojedinca. Cjelokupna filozofija Teleme je gradnja na istini pronalaženja Boga unutar sebe, kako je to učinio kršćanski mistik Meister Eckhart: „Oko kroz koje vidim Boga je isto oko kroz koje Bog vidi mene; moje oko i oko Boga su jedno oko, ono koje vidi i ono koje zna…“

Zapravo, mi kažemo da „Ljubav je zakon, ljubav pod voljom“. To znači da je metoda Volje uvijek ona koja je i od Ljubavi. I mi znamo je „Bog je Ljubav“ (1 Ivan 4:8). Nije li to ispunjenje Gospoda kako je govorio među Ljudima: „Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!“ (Luka 10:27).

Sotona uvijek iskušava čovjeka da misli kako će biti sretniji ukoliko radi ono što želi, no istina je da Istinska Sreća dolazi isključivo onima koji Žive u skladu s Božjom Voljom, jer Bog želi samo najbolje za nas dok nas Sotona želi mrtve. sotona želi posjedovati duše svih koji prakticiraju tu religiju, i zato vas je uveo u Okultno. Možete pročitati svjedočanstva nebrojenih ljudi koji su morali proći kroz egzorcizme zbog prakticiranja sotonističkih religija kao što je Telema.

Nama je naš „Sotona“ ograničenje. dogmatski ideali Čovjeka koji su se pojavili u suprotnosti su sa Zakonom boga. Mi kažemo: „Nema zakona iznad Čini što ti volja“ jer Božanska volja u svakome od nas je naš primarni cilj koji želimo dostići. Postati jedno s tom voljom, Voljom koju On postavlja, i tako postajući Jedna volja, najviši je od svih ciljeva. Kako je zapisano: „Ti moraš (1) otkriti koje je tvoja volja. Moraš činiti tu volju s (a) fokusom, (b) objektivnošću i (c) mirom. Tada, i samo tada, u harmoniji si s Kretanjem Stvari, i tvoja je volja dio i istovjetna s Voljom Boga. A kako je volje dinamični dio osobe i kako dvije različite osobe ne mogu imati istovjetnu volju, ako tvoja volja bude volje Boga, Ti si To.“

Što bi vas ponukalo da uopće počnete slijediti sotonističku religiju? Poznato je da je Alleister Crowley zao. „Zar ne bismo trebali rađati čovječanstvo prema kvaliteti, ubijajući sve neadekvatne kao što to činimo s ostalom stokom, i istrebljujući štetočine koje ga truju? (Zakon je za sve, stranica 15). Zasigurno vam ovo zvuči apsolutno pogrešno.

Moguće je da je katkad bio osebujan, pa čak i sulud i brutalan, no uvijek je bio šaljivac … razlika je u tome što mi ne težimo imitiranju Aleistera Crowleya. Ne slijedimo Volju Aleistera Crowleya. Mi slijedimo Volju svojega Boga. Božansku Volju kakva je u vašim srcima. Ne bijaše li rečeno: „Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. Niti će se moći kazati: ‘Evo ga ondje!’ ili ‘Eno ga ondje!’ Kraljevstvo Božje je unutar vas! (Luka 17:21)

Jedina je razlika što mi riječ Kristovu uzimamo ozbiljno kada kaže „Odgovori im Isus: „Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh: bogovi ste!“ (Ivan 10:34). Nadalje: „Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svijetlo.“ (Matej 6:22). Također: „U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.“ (Ivan 14:20). Dakle, mi želimo spoznati Krista tako dobro i tako osobno, da nema razlike između Nas i Njega, i da njegova Volja radi kroz našu, kroz ljubav pod voljom.

☩ Neka vas GOSPOD blagoslovi.
Neka GOSPOD prosvijetli vaše umove, utješi vaša srca i osnaži vaša tijela .
Neka vas GOSPOD dovede do ispunjenja vaših istinskih Volja, do Velikog djela, Summum Bonuma, Istinske Mudrosti i Savršene Sreće .

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Bratski,

Frater IAO131
Zaređeni svećenik Gnostičke Katoličke Crkve
Majstor O.T.O. Oaze Blazing Star

 

 

Advertisement